อนุทิน 154058 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 25กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ออกจากหน่วยฝึกและนำใบส่งตัวกลับมามหาวิทยาลัย และขอบคุณหัวหน้าศูนย์ และลุงพี่เลี้ยง

เวลา09.00-12.00 น

เขียน 29 Jul 2017 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)