อนุทินล่าสุด


นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 25กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ออกจากหน่วยฝึกและนำใบส่งตัวกลับมามหาวิทยาลัย และขอบคุณหัวหน้าศูนย์ และลุงพี่เลี้ยง

เวลา09.00-12.00 นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 24กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ร้วมปลุกต้นชะอมกับชาวบ้านหมู่ที่10 ละกลุ่มก.ศ.น เพื่อขยายพันธ์ ของต้นชะอม

09.00น-16.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 23กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ลงใบลงเวลา และทำแบบประเมินเพื่อให้พี่เลี้ยงได้ประเมิน 08.30-16.30 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 22กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

นิเทศงานครั้งที่2 กับอาจารย์ ปิยนาท อิ่มดี ได้คำปรึกษาและนำโครงการมาปรับรูปเล่มให้สมบูรณ์  เวลา 08.30-14.00นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 21กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  


จัดประชาคม ของชาวบ้านหมู่ที่11 เพื่อนำเอาวุ้นมะพร้าวมา สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของชาวบ้านพร้อมขอเสนอแนะ ตั้งแต่เวลา08.30-16.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 20กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ช่วยลุงสมหวังหรือลุงพี่เลี้ยงเก็บเครือกล้วยในสวนของลุงเอง และมาชนิดประเพศ เพื่อจำหน่าย

ในเวลา08. 30-16.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 19กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

สาธิตการทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอม เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 08-15.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 18กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

สาธิตการทำวุ้นมะพร้าว 

การนำสีธรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณ 08. 30-16.30 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 17กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

เข้าร่วมการประชุมออมทรัพย์ของชุมชน หมุ่บ้านสะพานดำ ในการออมแต่ละครั้งของหมุ่บ้านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 15 กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

จัดประชาคมเพื่อที่จะนำความรู้กลับสุ่ชุมชน ในดครงการของการแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวน้ำหอมที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 14กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ทำแผนที่เดินดิน สำรวจในแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ เพื่อที่จะใส่ลงในแผนที่ ให้ระเอียดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 13กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

ทำโครงการเพิ่ม ในของการแปรรูปวุ้น แปรรูปวุ้นมะพร้าวน้ำหอมมาใส่ในโอ่งเพื่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 12กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

นำวุ้นที่ทำไว้มาแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน และสอบถามความคิดเห็นแก่ชาวบ้าน ความต้องการของชาวบ้านว่าต้องการอะไรเพิ่ม ต้องแก้ในส่วนของด้านใดบ้างความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 11กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

ทำฝรั่งแช่อิ่ม ทำแต่ละขั้นตอนของการทำ ในส่วนของวันนี้ได้เลือกผล และเอามาล้างนำมาหั่น เป็นชิ้นๆ

เพื่อที่จะนำไปแช่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 10กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

แก้ไขงาน แผนที่รอบใน วาดแผนที่รอบในของหมู่ที่11 ของหมู่บ้านสะพานดำ ลงพื้นที่ในชุมชน

ระบายสีและวาดเส้นพร้อมลงสีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 9กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   

ได้จัดทำโครงการวุ้นมะพร้าวน้ำหอม สาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนหมู฿่บ้านสะพานดำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 8กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   ผสมปุ๋ยหมักกับกองฟาง  เพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อเป็นปุ๋ยที่จะบำรุงพืชผักความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 7กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ   


ได้นำกล้วยที่เน่า้สียแล้วมาหมักทำเป็นน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพของหมู่บ้านไผ่ล้อมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 6กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้นำไส้เดือนจากกลุ่ม กศน. มาลงปลูกในกระถังแต่ละแปลง เพื่อดูความพัฒนาของดินความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

5 กรกฎาคม 2560

รับฟังคำบรรยายจากกลุ่ม กศน. บางแพ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น  ชะอม พร้อมกับชาวบ้าน

</p>ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ

 • 4กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำดูการปลูกผักตบชวาในท้องถิ่น  ที่มีตลอดแนวทางถนน  ใช้ในการบำบัดน้ำเสียความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ


 • 3กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพาน
 • ดำ    ได้ศึกษาการปลูกพืชพันธ์ ฟักข้าวการเลี้ยงดูและการรักษา และเก็บผลิตผลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ


 • 2 กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพาน
 • ดำ


ทำปุ๋ยชีวภาพโดยการหมักน้ำใส่ลงไปในถังและต้องใช้เวลาในการเก็บความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียนเมื่อ
 • 1 กรกฎาคม 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ


การทำปุ๋ยชีวภาพ การลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้้้้สารเเร่ง ของหมู่ที่10 ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไผ่ล้อมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี