อนุทิน 154040 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสะพานดำ

วันนี้ทางเกษตรมาประชุมกับลุงสมหวังและลุงเนียงเรื่องผัก ผลไม้ และไส้เดือน ปุ๋ยหมักสำหรับเอาไปใช้ทำการเกษตรด้วย

เขียน 28 Jul 2017 @ 09:24 ()


ความเห็น (0)