อนุทินล่าสุด


ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสะพานดำ

วันนี้ทางเกษตรมาประชุมกับลุงสมหวังและลุงเนียงเรื่องผัก ผลไม้ และไส้เดือน ปุ๋ยหมักสำหรับเอาไปใช้ทำการเกษตรด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะพานดำ

คณะนักบริหารการพัฒนาการเกษตร ของอำเภอบางแพได้มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมกับการดูแลไม่ให้หนอนกินยอดมะพร้าวน้ำหอมและลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้เยอะให้กับชาวบ้านสะพานดำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะพานดำ

ได้ช่วยกันปลอกกล้วยเล็บมือนางและไปอบกล้วยเล็บมือนางอบแห้งเพื่อจะได้นำไปขายงานพืชผักผลไม้ของดีอำเภอบางแพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะพานดำ

อาจารย์ ปิยนาถ อิ่มดี ได้มานิเทศ ครั้งที่2 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันนี้ได้ไปขายของกับป้าฉลวย ธรรมรักษากุล ได้เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายเช่นฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกับฝรั่งสดและน้ำพริกปลาสลิดด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

มีการได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนแดง เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน ช่วยทำลายขยะ และน้ำฉี่ไส้เดือนไว้ใช้ทางการเกษตร ที่สวนเกษตรบ้านสะพานดำ คุณจรัล อรุณศิริวัฒน์ ประธานสภาเกษตรอำเภอบางแพ มาร่วมเป็นวิทยากรสอนด้วยโดยพร้อมให้นำไปดูแลที่บ้านต่อด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปร่วมงาน พืชผักผลไม้ ของดีอำเภอบางแพ บ้านสะพานดำได้นำฝรั่งและชมพู่ไปประกวดกับเขาด้วย ชมพู่ได้ที่1 ส่วนฝรั่งได้ที่2และ3 งานนี้บ้านสะพานดำได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายด้วย เช่นฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกับฝรั่งสดและน้ำพริกปลาสลิดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่18กรกฎาคมพ.ศ2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้เข้าร่วมฟังประชุมเรื่องออมทรัพย์ เพื่อการเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นคนในชุมชนจะได้ไม่เป็นหนี้กัน ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้เข้าร่วมฟังประชุมเรื่องออมทรัพย์ และได้ให้ชาวบ้านชิมวุ้นกับน้ำด้วย
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่16กรกฎาคมพ.ศ2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ช่วยป้าทำวุ้นมะพร้าวกะทิกับน้ำเชื่อมฝรั่งแช่อิ่มและน้ำดอกอัญชัน เตรียมไวให้ชาวบ้านที่มาประชุมกันพรุ่งนี้รับประทานกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่15กรกฎาคมพ.ศ2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้นั่งคุยกับป้าฉลวย ธรรมรักษากุล เรื่องฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งว่าจะเอาไปขายในงานโอท๊อปของบางแพในวันที่19-25กรกฎาคมนี้ เพราะป้าต้องเอาฝรั่งไปประกวดทุกปีอยู่แล้วป้าได้จ้องร้านไวขายฝรั่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่14กรกฎาคมพ.ศ2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปดูเก็บคัดถั่วฝักยาวและการเก็บถั่วฝักยาวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

อาจารย์มหาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง มาดูการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกับลุงสมหวังได้ให้อาจารย์ชิมสูตรใหม่ด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้นั่งคุยกับลุงสมหวังเรื่องฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกับรสชาติที่ได้เปนรสชาติหลายรสชาติมากว่าจะทำขายและให้อาจารย์จากมหาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงชิมว่าเป็นไงบ้างจะให้ชิมวันที่13เพราะอาจารย์มาดูการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งทุกปีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

นั่งแก้แผนที่รอบในและนั่งทำโครงการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันที่4 เอาเข้าเตาอบแห้งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันที่3 ชิมรสชาติน้ำเชื่อมว่ารสชาติเป็นไงและชิมฝรั่งที่แช่ไวด้วยแล้วตักฝรั่งที่แช่ไวขึ้นแล้วเอาน้ำเชื่อมมาตั้งไฟเคื่ยวไฟต่อแล้วเอาฝรั่งลงไปแช่ต่ออีกคืนที่3ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันที่2 ตักฝรั่งออกจากน้ำเชื่อมแล้วเอาน้ำเชื่อมไปเคื่ยวไฟให้เหลือ45บริกซ์

นำฝรั่งลงไปแช่ในน้ำเชื่อมต่ออีกคืนเป็นคืนที่2ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ลงมือทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกับป้าฉลวย  ธรรมรักษากุล และชาวบ้านอีกครั้งทำสูตรใหม่

วันที่1 ฝรั่งล้างน้ำทำความสะอาดและผ่าเป็นสองส่วนและใส่ช้อนเอาเมล็ดออกและเอามาหั่นเป็นชิ้นและล้างน้ำ

     เตรียมน้ำเชื่อมตั้งไฟนำฝรั่งลงไปแช่ในน้ำเชื่อมทิ้งไวคืนหนึ่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ดูทำวิธีการเลี้ยงไส่เดือนมีการให้ความรู้วิธีการเลี้ยงไส่เดือนพันธ์อเมริกันไนท์ดอลเลอร์ในกะละมังให้กับเจ้าหน้าที่ กศน. และชาวบ้านสะพานดำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้เข้าอบรมเรื่องเศรษฐีกิจพอเพียงของอาจารย์ กศน.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองของลุงสมหวัง
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปดูการคัดฝรั่งกิมจุและช่วยลุงคัดฝรั่งกิมจุส่งให้ลูกค้าความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียนเมื่อ
 • วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ลงมือทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี