อนุทิน 153822 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 17กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

เข้าร่วมการประชุมออมทรัพย์ของชุมชน หมุ่บ้านสะพานดำ ในการออมแต่ละครั้งของหมุ่บ้าน

เขียน 20 Jul 2017 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)