อนุทิน 153683 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้เข้าร่วมฟังประชุมเรื่องออมทรัพย์ และได้ให้ชาวบ้านชิมวุ้นกับน้ำด้วย


เขียน 18 Jul 2017 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)