อนุทิน 153671 - พัชราพร สุขศรี


30มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษากับลุงสมหวังเราจะทำรสชาติใหม่กะฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งจากรสเดิมเขียน 18 Jul 2017 @ 18:10 () แก้ไข 18 Jul 2017 @ 18:28, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)