อนุทิน 153608 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  ติดต่อ

  • วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้นั่งคุยกับลุงสมหวังเรื่องฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกับรสชาติที่ได้เปนรสชาติหลายรสชาติมากว่าจะทำขายและให้อาจารย์จากมหาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงชิมว่าเป็นไงบ้างจะให้ชิมวันที่13เพราะอาจารย์มาดูการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งทุกปี

  เขียน:  

ความเห็น (0)