อนุทิน 15353 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เข้าห้องน้ำอ่านเรื่อง Canaanite และ Israelite ไปได้ 5 หน้า

สรุปว่าหลักฐานทางกายภาพที่นักโบราณคดีค้นหาศึกษามีทั้งที่ตรงกับพระคัมภีร์และไม่ตรง น่าสนใจมากทั้งส่วนที่ตรงและไม่ตรง

นี่เลย Triangulation อ่านพระคัมภีร์ อ่านสมุดจดโบราณของอียิปต์ อ่านเรื่องเล่าต่อปากต่อปากของคนเผ่าต่างๆ ขุดดินดู เทียบของที่ขุดเจอกับวัฒนธรรมกลุ่ม ขุดชั้นดินและใช้ภาพถ่ายดาวเทียมดูประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผืนดินผืนน้ำ

เขียน 15 Jul 2008 @ 02:07 ()


ความเห็น (0)