อนุทิน 153529 - ต้นโมกข์

การวางแผนการสอนไวยากรณ์ (Planning a grammar lesson) ตอนที่ 4

การนำเสนอ (Presentation)

                ในขั้นตอนนี้ ครูจะนำเสนอภาษาใหม่ๆในบริบทที่มีความหมาย (meaningful context) (เช่นนำเสนอในบทสนทนา เป็นต้น) เท่าที่พบมาก็จะเป็นสร้างเรื่องราวบนกระดานดำ, ใช้สื่อจริงๆ หรือใช้แผ่นพับหรือบัตรคำศัพท์ (flashcards) และการทำท่าทำทางประกอบ (mining) เป็นต้น

                เช่นเมื่อฉันจะนำเสนอประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2  ฉันจะวาดรูปตัวฉันเองพร้อมกับวาดลูกโป่งเพื่อการพูด (bubles) กับเงินจำนวนมาก, รถสปอร์ต, บ้านหลังใหญ่, และแผนที่โลก

1. ฉันถามนักเรียนของฉันว่าฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร (โดยดูจากภาพวาด) และต่อมาจะนำเสนอภาษาใหม่ๆ ก็เป็น “If I had a lot of money, I would buy a sports car and big house”

2. ฉันจะฝึกปฏิบัติและปฏิบัติกับประโยค (drill) โดยใช้การพูด ต่อจากนั้นก็จะเขียนบนกระดานดำ (ทั้งบอกเล่า, ปฏิเสธ, คำถาม, และการตอบแบบสั้น)

3. ต่อจากนั้นฉันจะเน้นไปที่รูปฟอร์มของประโยค โดยอาจตั้งคำถามให้เด็กๆได้ตอบ เช่น เราจำเป็นต้องใช้อะไรหลัง if และรวมถึงความหมาย โดยการถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบดูว่าพวกเขาเข้าใจสังกัป (concept) นี้หรือไม่ เช่น “Do I have lots of money?” No. “What am I doing?” Imagining.

4. เมื่อฉันมั่นใจว่านักเรียนของฉันคล่องแคล่วเรื่องรูปฟอร์มและความหมายแล้ว ขั้นต่อไปจะไปสู่การฝึกหัด ในระหว่างขั้นตอนนี้ เราจำเป็นที่จะต้องฝึกเรื่องการออกเสียงและรูปแบบไวยากรณ์ให้ดี

แปลและเรียบเรียงจาก Tanya Cotter. Planning a grammar lesson

เขียน 16 Jul 2017 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)