อนุทิน 153107 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ช่วยกลุ่มสตรีทำดอกไม้จันทร์ทำจากเปลืองข้าวโพดแห้งและผู้สูงอายุด้วย

เขียน 01 Jul 2017 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)