อนุทิน 153104 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ดูวิธีการทำน้ำยาสระผมจากมะกรูด เป็นขั้นตอนและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากของป้าฉลวย

เขียน 01 Jul 2017 @ 10:02 ()


ความเห็น (0)