อนุทิน 153005 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 27มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ


จัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาชาวบ้าน เรื่ิองกลุ่มวิสหกิจชุมชนส่งออกผลไม้มะพร้าวน้ำหอม และนำมาต่อยอด ให้เป็นผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าว

เขียน 27 Jun 2017 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)