อนุทิน 152984 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 26มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ


ศึกษาประเด็นเพิ่มเติมจากวิสหกิจผู้ผลิตและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออก เป็นสินค้าเกษตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเตืม

เขียน 26 Jun 2017 @ 22:59 ()


ความเห็น (0)