อนุทิน 152918 - อนุกูล พูลมาตย์

วันที่ 24/6/2560

เวลา 08.30 ได้ดูบ่อเลี้ยงปลาของลุงสมหวัง และเวลา 13.40 ได้ดูการทำสบู่จากมะกรูดความเห็น (0)