อนุทิน 152898 - พัชราพร สุขศรี

21มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

เตรียมอุปกรณ์การทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งโดยการต้มภาชนะทุกชนิดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและต้มน้ำเชื่อมต้องเขี้ยวให้ครบ1ชั่วโมงพอน้ำเชื่อมได้ที่ก็ใส่ฝรั่งลงไปแช่ทิ้งไว้1วันเต็ม

เขียน 24 Jun 2017 @ 21:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)