อนุทิน 152880 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 20มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ


ทำน้ำตาลเชื่อมเพื่อที่จะทำฝรั่งเชื่อมของกลุ่มแม่บ้านสตรีเป็นผลิตภัณฑ์ของสินค้าโอท๊อป

เขียน 24 Jun 2017 @ 14:41 ()


ความเห็น (0)