อนุทิน 152781 - พัชราพร สุขศรี

17มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ดูสินค้าโอท๊อปของชุมชนและดูสินค้าเช่นฝรั่งมะพร้าวน้ำหอม

เขียน 20 Jun 2017 @ 14:50 () แก้ไข 20 Jun 2017 @ 15:07, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)