อนุทิน 152657 - พัชราพร สุขศรี

15มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการทำฝักข้าวจากสบู่มีสรรพคุณมากในสบู่ก้อนเดียวมีประโยชน์และมีรายได้จากสบู่

เขียน 16 Jun 2017 @ 22:01 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5ความเห็น (0)