อนุทิน 152422 - พัชราพร สุขศรี

10 มิถุนายน 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษาและวิธีการทำปลาสลิดของการทำงานด้วยเครื่องจักรการตัดหัวและการขอดเกร็ดปลาโดยการใช้เครื่องจักร

เขียน 10 Jun 2017 @ 22:31 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5ความเห็น (0)