อนุทิน 152385 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 9มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ.
    กลุ่มของฉันได้ช่วยกันระดมสมองจัดทำปฏิทินชุมชนและทำทามไลน์(time line) จากข้อมูลที่ช่วยกันศึกษาไว้
เขียน 09 Jun 2017 @ 20:27 () แก้ไข 09 Jun 2017 @ 20:28, ()


ความเห็น (0)