อนุทิน 15232 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

500 Internal Server Error:

 อ.ธวัชชัยแจ้งว่าเป็นที่การ gettext localization ที่นำมาใช้มีปัญหา

วิธีการแก้คือ: จำเป็นต้องเขียน code ใหม่หมดด้วย python โดยใช้เวลาเดือน กค. นี้ทั้งเดือน

เขียน 13 Jul 2008 @ 22:32 () แก้ไข 13 Jul 2008 @ 22:39, ()


ความเห็น (0)