อนุทิน 152313 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ช่วงเช้าได้ลงดูการตัดผักกาดหอมและการล้างผักก่อนที่จะนำไปส่งออกตลาด

เวลา 11.30 น.

ได้มี โอกาสพูด คุยกับ นักพัฒนาการ อำเภอ บางแพ คุณจันทร์พร สุดยอด ได้มาให้คำแนะนำใน การลงพื้นที่ ฝึกงานกับนักศึกษา

ช่วงบ่ายได้ระดมความคิด ช่วยกันวาดแผนที่รอบใน หมู่11 สะพานดำ

เขียน 07 Jun 2017 @ 22:00 ()


ความเห็น (0)