อนุทิน 152303 - พัชราพร สุขศรี

7 มิถุนายน 2560

ศูนย์การเรียนรู้การอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

หน่วยฝึกที่5

ได้ศึกษาการทำผักกาดหอมและวิธีการดูแลและได้รายได้ให้กับครอบครัวและมีรถมาผักไปขายรายได้ขึ้นๆลงๆตามสภาพฤดูกาลของรายได้และได้วาดรูปแผนที่หมู่บ้าน11สะพานดำ

เขียน 07 Jun 2017 @ 21:09 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5ความเห็น (0)