อนุทิน 152302 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 7มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ช่วงเช้าศึกษาการเรียนรุ้วีธีการปลูกต้นผักกาดหอมและวิธีการตัดต้นผักกาดหอมและการล้างผักก่อนที่จะนำไปส่งออกตลาด

ช่วงบ่ายสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันทำแผนที่เดินดินและสำรวจข้อมูลของชุมชนหมู่ที่11หมู่บ้านสะพานดำ

เขียน 07 Jun 2017 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)