อนุทิน 152258 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 6 มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ช่วงเช้า ได้ทำแผนที่รอบนอกกันภายในกลุ่ม

ช่วงบ่าย ได้ไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่5 และได้ทำดอกไม้จันทน์เพื่อที่จะถวายพระเพลิงบรมศพ และได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงกบในบ่อ การคัดแยกเพศผู้และเพศเมีย

เขียน 06 Jun 2017 @ 19:53 () แก้ไข 06 Jun 2017 @ 19:58, ()


ความเห็น (0)