อนุทิน 152229 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

4 มิถุนายน2560

  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
    ศึกษาวิธีการเก็บผลของชมพู่และการขยายพันธ์ของต้นชมพู่ศึกษาการแยกชมพู่และการส่งออก
เขียน 06 Jun 2017 @ 06:46 ()


ความเห็น (0)