อนุทิน 152164 - prayat duangmala

อากาศที่ร้อยเอ็ดร้อนอบอ้าว มีเมฆเป็นบางส่วน อาจมีฝนตกในตอนเย็น มีนักเรียนมาเรียนด้วย 9 คน รวมชั้นนี้ 1 ร้อยพอดี จากที่ไม่ผ่านจากสัปดาห์ที่แล้ว

เขียน 04 Jun 2017 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)