อนุทิน 152161 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษาการทำปุ๋ยหมักและการขายขยะในชุมชน

เขียน 04 Jun 2017 @ 13:33 () แก้ไข 07 Jun 2017 @ 21:23, ()


ความเห็น (0)