อนุทิน 152133 - พัชราพร สุขศรี

2 มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

หน่วยฝึกที่5

ได้ศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพและวิธีการทำปุ๋ยการทำใส่เห็ดและลำผสมกะขี้เลื่อยและการแยกขยะชาวบ้านนำมาขายและได้ขายให้กะคนที่มารับซื้อ


เขียน 02 Jun 2017 @ 21:34 ()


ความเห็น (0)