อนุทิน 152029 - วาสนา ไชยนาค

31 มิถุนายน 2560เวลา 09.00-12.00น ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา


เวลา13.00-17.00น.ได้ประชุมกลุ่มและนั่งทำโครงการทางมหาลัยมอบให้


เขียน 31 May 2017 @ 20:18 () แก้ไข 01 Jun 2017 @ 20:30, ()


ความเห็น (0)