อนุทิน 152013 - พ.แจ่มจำรัส

เช้าออกไปวิ่ง อากาศหลังฝนหยุดสดชื่นมาก

กลับมาเตรียมตัวไปทำงาน เปิดทีวีชมข่าว

อืม...บางทีก็ไม่อยากรับรู้ข่าวอาชญากรรมมากนัก

รู้สึกประเทศไทยอยู่ยากมากขึ้น

หรือทั้งโลกมันอยู่ยากมากขึ้น

เขียน 31 May 2017 @ 11:40 ()

คำสำคัญ (Tags) #ข่าวความเห็น (0)