อนุทิน 151928 - อนุกูล พูลมาตย์

ลงสำรวจพื้นที่ฝึกงานวันแรกที่ศุนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะพานดำ

29/5/2560

08:30 น.ความเห็น (0)