อนุทิน 151886 - ต้นโมกข์

โดยพื้นฐานความจริงดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมมือกันปฏิบัติการเพื่อการกดขี่ประชาชนลงไว้เป็นทาส เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้ร่วมมือกันขูดรีดต่อไปได้ต่อไปอย่างสะดวกดาย...เสียงสะท้อนจึงดังก้องมาจากประชาชนไทยเสมอว่า ศัตรูตัวสำคัญที่เขาจะต้องขจัดอย่างรีบด่วนที่สุดก็คือ จักรวรรดินิยมจากภายนอกและศักดินาจากภายใน

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

………………………..

เขียน 25 May 2017 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)