อนุทิน 151870 - อาจารย์ต้น

ยิ่งกว่านั้น ประชาชนไทยยังมองเห็นอีกด้วยว่าการขูดรีดและการกดขี่ประชาชนของจักรวรรดินิยมและศักดินานั้นเป็นการขูดรีดร่วมกัน (Collective Exploitation) นั่นคือ ทั้งคู่ต่างมีผลประโยชน์ในการขูดรีดร่วมกัน จักรวรรดินิยมมีผลประโยชน์จากการขูดรีดทางด้านการธนาคาร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทั้งนี้โดยการผูกขาด ฝ่ายศักดินามีผลประโยชน์จากการขูดรีดในด้านการเกษตร กล่าวคือ ที่ดิน, ค่าเช่า, ดอกเบี้ย และปัจจุบันได้รวมเอาการเป็นนายหน้าของพวกนายทุนผูกขาดจักรวรรดินิยมต่างประเทศเข้าไว้อีกด้วย

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

สมสมัยวิเคราะห์การกดขี่ขูดรีดของจักรวรรดินิยมและศักดินา ซึ่งตอนนี้นโยบายต่างๆของรัฐต่างเอื้อผลประโยชน์จากการขูดรีดจากจักรวรรดินิยมและศักดินาทั้งสิ้น

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

………………………..

เขียน 24 May 2017 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)