อนุทิน 151833 - ต้นโมกข์

องค์พยานที่ยืนยันว่าประชาชนไทยได้มองเห็นภัยของจักรวรรดินิยมอย่างแท้จริงก็คือการเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลถอนตนออกจากสนธิสัญญาซีโต้อันเป็นสัญญาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการรุกรานและก่อสงคราม ซึ่งจักรวรรดินิยมใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ของตน และขณะเดียวกันนั้นก็ได้เรียกการร้องให้รัฐบาลดำเนินนโยบายอิสระและเป็นกลาง เปิดความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกับทุกประเทศทุกค่าย โดยไม่เลือกลัทธิการเมือง

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

คล้ายจะวิเคราะห์ผลของการให้ต่างประเทศเช่าที่ในประเทศของตน 99 ปีอย่างนั้นแหละ!

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

……………………….

เขียน 21 May 2017 @ 09:50 ()


ความเห็น (0)