อนุทิน 151783 - ชยพร แอคะรัจน์

สาเหตุที่นักศึกษาไม่ผ่านการสอบ วิชาปัญหาพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและปวส. ส่วนใหญ่จะได้แก่.. 

1.ไม่เข้าใจเรื่องการใช้สถิติในการทดลอง เช่น Design, ANOVA, C.V.(%) 

2.วิจารณ์ผลการทดลองไม่เป็น ว่าได้ผลการทดลองแบบนี้ เพราะอะไร

เขียน 17 May 2017 @ 18:52 () แก้ไข 30 Jan 2018 @ 14:17, ()

คำสำคัญ (Tags) #ชยพรความเห็น (0)