อนุทิน 151677 - dejavu monmon

เช้านี้เป็นไปตามความภาพเงาของความคาดหวัง ตื่นเช้ายังคงนอนหลับตา ณ ที่เดิม พลิกตัวนอนคว่ำ ครวญคิดว่าวันนี้จะทำอะไรบ้าง (แต่รู้สึกได้ว่าอารมณ์ไม่สดชื่น) จึงกำหนดแผนงานในใจและการจัดการที่คาดว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้นั้น แต่มีใจหนึ่งบอกว่า วันนี้น่าจะมีปัญหา สิ่งที่คาดว่าจะทำ จะไม่ได้ทำ ถึงอย่างนั้นก็ยังกำหนดว่าจะทำอยู่ดี

เมื่อเริ่มแต่งตัวจะออกไปทำงาน ทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เปลี่ยนแปลง แม้แต่เวลาที่กำหนดไว้ก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะมีงานจรเข้ามาเบียดงานหลัก การอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมคือพลังอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล มานั่งกินข้าวแล้วครวญคิดใหม่ ดูเหมือนเรื่องแบบนี้คือแผนงานที่วางไว้จะไม่เป็นไปตามแผนนี้ จะเข้ามาซ้ำๆเสมอ ทำให้คิดได้ว่า สิ่งเหล่านี้อาจเตือนให้เราอย่าได้คาดหวังกับสิ่งที่หวังนั้นอย่างเด็ดขาดเสมอไป เราจำเป็นจะต้องปรับตัวตามกระแสที่เข้ามามีบทบาทในชีวิต และเป็นไปได้ของความมั่นคงอาจจะคือ ความไม่มั่นคง ไม่มั่นใจนักว่านี่คืออนิจจตาหรือไม่

เขียน 08 May 2017 @ 08:05 ()

คำสำคัญ (Tags) #อนิจจตาความเห็น (0)