อนุทิน 151550 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยังคงเดินสาย ออกเยี่ยมชุมชน เสริมพลัง ให้กำลังใจแกนนำชุมชน

จัดกิจกรรมสบับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน

ด้วยพลังของชุมชนเอง ค่อย ๆ สร้างเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี
ความเห็น (0)