อนุทิน 151494 - อาจารย์ต้น

ความเสมอภาคจะทำกับเด็กทุกคนอย่างเสมอภาคกัน

แต่ความเที่ยงตรงจะนำเสนอในเรื่องความต้องการเพื่อผล

สำเร็จแก่นักเรียนแต่ละคน(นะโว้ย!)

#freePai and the lèse majesté suspect !

………………..

เขียน 22 Apr 2017 @ 09:50 ()


ความเห็น (0)