อนุทิน 151454 - อาจารย์ต้น

การใช้คำพูดย่อๆ แต่มีความหมายมากนะครับ เช่น

gonna = going to กำลังจะ

wanna = want to ต้องที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่าง

kinda = kind of ชนิดของ ฯลฯ

เขียน 18 Apr 2017 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)