อนุทิน 151353 - ณรงค์วรรษ บุญมา


ปิดเพื่อเห็น...ความจริง

ปิดตาเนื้อบ้าง เพื่อให้ใจได้เปิดประตู

ปิดตาเนื้อบ้าง เพื่อให้ใจได้เบิ่งมองอย่างเต็มที่

ปิดตาเนื้อบ้าง เพื่อให้ใจได้เข้มแข็งกว่าที่เป็น

ปิดตาเนื้อบ้าง เพื่อให้ใจได้เข้าใจโลกมากกว่าที่เห็น

ปิดตาเนื้อบ้าง เพื่อให้ใจเราได้เห็นโลกอย่างที่โลกเป็น

ปิดตาเนื้อให้สนิทแล้วเปิดใจให้กว้างสุด

(โยนิโสมนสิการ - เพราะงานแห่งใจคือใคร่ครวญ)

เขียน 09 Apr 2017 @ 00:12 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับ

ขอบคุณครับ