อนุทิน 151334 - คนถางทาง

คนเป็นครู เป็นผู้ มีพระคุณ

ต้องการุณ ต่อเด็กโง่ อ่ีกฉ้อฉล

พร่ำสอนไป เหนื่อยยาก ลำบากล้น

แต่สู้ทน สอนไป อยากให้ดี

---คนถางทาง..เม.ย. ๖๐

เขียน 07 Apr 2017 @ 14:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเป็นครูความเห็น (0)