อนุทิน 151312 - อาจารย์ต้น

English Proverb สุภาษิตภาษาอังกฤษ

Better late than never = มาช้าดีกว่าไม่มาเลย!

เขียน 06 Apr 2017 @ 12:40 ()


ความเห็น (0)