อนุทิน 151187 - ต้นโมกข์

English Proverb = สุภาษิตภาษาอังกฤษ

The early bird catches the worm. นกตื่นแต่เช้าตรู่ต้องจันหนอนได่เสมอ

แปลเป็นไทยได้ว่า คุณควรจะตื่นแต่เช้า และเร่งทำงาน เพื่อความสำเร็จ

เขียน 26 Mar 2017 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)