อนุทิน 151113 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

มีเจตคติ 3 ประการในการสร้างครูที่กระตือรือร้น

1.มี เมตตา คือการมองสิ่งต่างๆอย่างที่นักเรียนมอง

2. เป็นของแท้ คือ การเป็นตัวของตัวเอง

3. มีการยอมรับ คือการยอมรับความคิด และความคิดเห็นของนักเรียน!

จาก Teaching English from British Council

  เขียน:  

ความเห็น (0)