อนุทิน 151013 - ต้นโมกข์

English Proverb = คำพังเพยภาษาอังกฤษ

If it ain't broke, don't fix it. = หากมันไม่แตกหัก ก็อย่าไปซ่อมมันสิ

หมายความว่า หากมันยังใช้งานได้ดีอยู่ จงอย่าไปแก้ไข เพราะมิฉะนั้นอาจสร้างปัญหาใหม่ๆก็ได้ครับ

เขียน 15 Mar 2017 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)