อนุทิน 151007 - prayat duangmala

ยเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติตามเวลาของราชการเรียบร้อย ให้นักเรียนทำโครงงานตามที่ค้นคว้าไว้แล้วว่าจะทำอะไร เพื่ออะไร วัตถุประสงค์ เหตุผลที่เลือกทำ แบ่งออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มที่1ทำน้ำยาล้างจาน จากสารสะกัดผสมมะกรูด กลุ่มที่2 ทำน้ำสบู่เหลวสารสะกัดผสมมะกรูด ได้ออกมา ตามอัตราส่วนพอใช้ และจะต้องปรับปรุง การทำงาน การแบ่งหน้าที่ ดารจัดเก็บ และต่อไปคือการนำเสนอเขียน 14 Mar 2017 @ 20:23 ()


ความเห็น (0)