อนุทิน 150926 - ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์

บุญ ...

พุทธทาสภิกขุ‏ @buddhadasa


เขียน 09 Mar 2017 @ 22:13 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมะ#บุญ#พุทธทาส#คำคม คมคำความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทำบุญแล้วไม่ได้ยึดติดว่าได้ทำคือบุญ...ลืมให้หมดว่าทำแล้วไม่แจ้งให้ใครว่าได้ทำ..ไม่เกินกำลัง..