อนุทิน 150915 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เทอมนี้ปรับเปลี่ยนการสอนวิชา Human-computer interaction ให้เป็น active learning มากขึ้น ลดบรรยาย เน้นปฏิบัติ ออกแบบหน้าเว็บเพจ ฝึกใช้ HTML5 & CSS3 การสอบกลางภาคครั้งนี้ก็เลยต้องเน้นเขียน codes

Done!

เขียน 08 Mar 2017 @ 22:49 () แก้ไข 08 Mar 2017 @ 22:50, ()


ความเห็น (0)